SINO AGE DEVELOPMENT TECHNOLOGY, LTD.
Nhà Sản phẩm

Vickers Hardness Tester

hd hd hd hd

Vickers Hardness Tester

Thiết bị kiểm tra độ cứng vi VHK-1000 kỹ thuật số XHV-1000 110V / 220V 60Hz / 50Hz với Light Cold

Thiết bị kiểm tra độ cứng vi VHK-1000 kỹ thuật số XHV-1000 110V / 220V 60Hz / 50Hz với Light Cold

AC 110V ± 10% 60Hz Model HV-50 Máy kiểm tra độ cứng Vickers Hiển thị LED 5HV1 - 2500HV50

AC 110V ± 10% 60Hz Model HV-50 Máy kiểm tra độ cứng Vickers Hiển thị LED 5HV1 - 2500HV50

Màn hình LCD lớn HVS-50 Thiết bị kiểm tra độ cứng Vickers kỹ thuật số AC110V ± 10% 60Hz với giao diện RS232

Màn hình LCD lớn HVS-50 Thiết bị kiểm tra độ cứng Vickers kỹ thuật số AC110V ± 10% 60Hz với giao diện RS232

AC 220V 50Hz HBRVU-187.5 Thiết bị kiểm tra độ cứng quang học cho Brinell 4HB ~ 450HB 100mm Chiều cao

AC 220V 50Hz HBRVU-187.5 Thiết bị kiểm tra độ cứng quang học cho Brinell 4HB ~ 450HB 100mm Chiều cao

AC 220V 50Hz / 60Hz HBRV -187.5 Dụng cụ đo độ cứng cho Brinell, Rockwell, Vickers

AC 220V 50Hz / 60Hz HBRV -187.5 Dụng cụ đo độ cứng cho Brinell, Rockwell, Vickers

Máy đo độ cứng vickers tự động HV-1000 0.098N / 0.246N / 0.49N 5HV ~ 2500 HV

Máy đo độ cứng vickers tự động HV-1000 0.098N / 0.246N / 0.49N 5HV ~ 2500 HV

Máy đo độ cứng cao DHV-1000 Micro Vickers Máy đo độ cứng 85mm 5 HV ~ 2500 HV

Máy đo độ cứng cao DHV-1000 Micro Vickers Máy đo độ cứng 85mm 5 HV ~ 2500 HV

Máy đo độ cứng chuẩn chính xác cho Brinell Rockwell và Vickers Wide Measurement

Máy đo độ cứng chuẩn chính xác cho Brinell Rockwell và Vickers Wide Measurement

Page 1 of 3|< 1 2 3 >|