SINO AGE DEVELOPMENT TECHNOLOGY, LTD.
Nhà Sản phẩm

Vickers Hardness Tester

hd hd hd hd

Vickers Hardness Tester

Thiết bị kiểm tra độ cứng vi VHK-1000 kỹ thuật số XHV-1000 110V / 220V 60Hz / 50Hz với Light Cold

Thiết bị kiểm tra độ cứng vi VHK-1000 kỹ thuật số XHV-1000 110V / 220V 60Hz / 50Hz với Light Cold

Máy đo độ cứng cao DHV-1000 Micro Vickers Máy đo độ cứng 85mm 5 HV ~ 2500 HV

Máy đo độ cứng cao DHV-1000 Micro Vickers Máy đo độ cứng 85mm 5 HV ~ 2500 HV

Màn hình LCD lớn HVS-50 Thiết bị kiểm tra độ cứng Vickers kỹ thuật số AC110V ± 10% 60Hz với giao diện RS232

Màn hình LCD lớn HVS-50 Thiết bị kiểm tra độ cứng Vickers kỹ thuật số AC110V ± 10% 60Hz với giao diện RS232

AC 110V ± 10% 60Hz Thiết bị kiểm tra độ cứng HV-50 Vickers Hiển thị LED 5HV1 - 2500 HV-50

AC 110V ± 10% 60Hz Thiết bị kiểm tra độ cứng HV-50 Vickers Hiển thị LED 5HV1 - 2500 HV-50

Page 3 of 3|< 1 2 3 >|