SADT tham dự Hội chợ kiểm soát tại Stuttgart từ ngày 7-10 / 5/2019

October 25, 2019
tin tức mới nhất của công ty về SADT tham dự Hội chợ kiểm soát tại Stuttgart từ ngày 7-10 / 5/2019
SADT đã tham dự Hội chợ kiểm soát tại Stuttgart từ ngày 7-10 / 5/2019, Hội chợ KIỂM SOÁT là Hội chợ nổi tiếng nhất trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng. Chúng tôi đã cho thấy máy đo độ cứng cầm tay, máy đo độ dày siêu âm và búa thử bê tông và các sản phẩm khác trên Hội chợ. Gian hàng. Hội trường 4, 4106